Legion Puławski

walki pod Ludwikowem koło Sienna


Rosyjskie okopy pod wsią Ludwików 

 

           18 października 1914 roku władze carskie wydały zgodę ppłk. Witoldowi Gorczyńskiemu, na utworzenie polskiej ochotniczej drużyny przy boku Armii Carskiej, nazwanej w pozwoleniu - Polskimi legionami. Pierwsi ochotnicy do Legionów zgłosili się w Chełmie i Brześciu Litewskim. W grudniu 1914 roku legioniści przyjechali do Puław. Legion otrzymał zgodę na posiadanie własnego sztandaru.

Na dzień 4 grudnia 1914 roku legion Puławski liczył 350 piechurów sformowanych w jedną kompanie. Również w grudniu 1914 roku umundurowano kompanię w mundury armii rosyjskiej. Legionista na szlifach miał litery L.P., co go odróżniało od żołnierza rosyjskiego.

W początkowej fazie formowanie legionów nie szło sprawnie. Dopiero po odezwie nowo utworzonego Polskiego Komitetu Narodowego z 24 stycznia 1915 roku, napłynęło dużo ochotników do tworzonych Polskich Legionów. Na żądanie Komitetu Narodowego przemianowano legiony na regularne wojsko. Początkowo w założeniu władz Rosyjskich legiony miały tworzyć charakter partyzantki.

Po reorganizacji każdy legion miał posiadać: jeden batalion piechoty, jedną kompanię karabinów maszynowych, kompanie łączności, baterię artylerii oraz szwadron ułanów.

Od władz Rosyjskich dostano zapewnienie że polskie legiony formowane w zaborze Rosyjskim nie będą użyte przeciwko Legionom Polskim sformowanym z zaborze Austryjackim.

Dowódcą I Legionu nazwanego Puławskim w styczniu 1915 roku został płk Rządkowski.

W dniu 19 maja 1915 roku Legion Puławski znalazł się w rejonie wsi Pakosław.

Wieczorem tego samego dnia legioniści przeszli chrzest bojowy w walkach.

29 czerwca Legion Puławski wycofał się z armią rosyjską z rejonu wsi Pakosław do wsi Ludwików koło Sienna. Maszerując przez Jedlankę, Antoniów , Leszczyny, Babilon.

Pod Ludwików Legion dotarł 14 lipca . 17 lipca Niemcy przełamali rosyjską obronę pod wsią Ludwików. Po południu Legion Puławski został wysłany w celu udzielenia pomocy rosyjskiemu batalionowi. Z wycofującym się z pozycji pod Ludwikowem rosyjskim batalionem, legion Puławski spotkał się pod wsią Leopoldów. Rozpoznanie wykazało ruch jednostek Niemieckich w okolicy Ludwikowa. Kpt. Trygar na czele dwóch kompani obsadził skraj lasu od strony nacierających Niemców. Celny ogień legionistów powstrzymał natarcie. Mimo że polskie pozycje były silnie ostrzeliwane przez Niemiecką artylerię. Wieczorem dotarły w okolice walk pozostałe kompanie I Legionu. Dopiero w nocy rosyjskie oddziały zluzowały polskich żołnierzy na stanowiskach obronnych.

 

 

Opracowanie - Wiesław Pietrzkiewicz 2012

 

Copyright by histpol.pl - 2019